Marcel Ponjée

interieurarchitectuur

meubel

kleinschalige architectuur

Wie ben ik
Mijn naam is Marcel Ponjée en ik heb een geregistreerd interieur-architectuur bureau in Hilversum. Na mijn studie heb ik op verschillende bureaus in het binnen en buitenland ervaring opgedaan. Inmiddels heb ik met mijn eigen bureau 'Marcel Ponjée interieurarchitectuur' een ruime ervaring opgedaan in het ontwerpen van interieurs voor de publieke en zakelijke markt, meubels en kleinschalige architectonische verbouwingen
In mijn portfolio zit o.a. inrichten en ontwerpen van woningen, aanbouwen, maatwerkmeubels, kantoren, musea en onderwijsinstellingen,

Werkwijze
Ieder ontwerpproces begint met luisteren naar de wensen van de opdrachtgever.
De wensen en eisen worden tijdens de schetsontwerpfase vertaald in 3D beelden die een realistisch beeld geven van wat er mogelijk is om zo bewust en weloverwogen keuzes te maken voor het definitief ontwerp. Ook hierin kan ik voorzien.
Persoonlijk contact en een heldere samenwerking met korte lijnen vind ik belangrijk.

Een omgeving die sfeer uitstraalt waarin de gebruikers zich ’thuisvoelen’ is een belangrijk uitgangspunt tijdens het ontwerpen. De ontwerpen kun je typeren als; ruimtelijk, speels, grote gebaren met aandacht voor detaillering, materiaalgebruik en functionaliteit

Info
Fase 0 kennismaking

Alvorens de opdrachtgever een project toekent zal eerste een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bespreken we de wensen van de opdrachtgever, programma van eisen, verwachtingen en budget. De bestaande situatie wordt in kaart gebracht. Na dit gesprek zullen we vrijblijvend een kostenraming maken voor de werkzaamheden.

Fase 1 Schetsontwerp

De wensen van de opdrachtgever worden onderzochten en vertaald naar 3D renderingen. Deze renderingen geven inzicht in de nieuwe indeling en look & feel. Het bevat nog geen technische specificatie. Het is gebruikelijk dat we meerdere voorstellen presenteren zodat een opdrachtgever kan kiezen en vergelijken. Als er een akkoord is dan gaan we over naar de tweede fase. Voor elke fase kan afzonderlijke opdracht gegeven worden.

Fase 2 Definitief ontwerp

De gemaakte keuzes uit schetsontwerp wordt uitgewerkt in definitief ontwerp. Bestaande uit technische tekeningen en een materiaalomschrijving. In deze fase worden de offertes voor de uitvoering aangevraagd bij verschillende aannemers en uitvoerders. We zullen ook adviseren bij de keuze van de uitvoerende partij.

Fase 3 Uitvoering & oplevering

In deze fase wordt de uitvoering van het project, planning en kwaliteit gecontroleerd. Wanneer de uitvoering is afgerond is het project klaar voor oplevering. Alvorens de oplevering plaatsvindt, zullen we samen met de aannemers het geleverde werk controleren. Indien er gebreken worden geconstateerd worden deze eerst opgelost

De honorering van de verschillende fases wordt vooraf
gecommuniceerd naar de opdrachtgever.
Contact